غلامحسین درویش (درویش خان)

غلامحسین درویش (درویش خان)

119 دنبال کننده

بهروز مبصری در طالقان متولد شد. پدرش حاجی بشیر که مختصر سه تاری می نواخت، اهل روستای زیدشت طالقان بود که بین شهراسر و گلینک قرار دارد. حاجی بشیر او را درویش صدا می کرد که بعد ملقب به درویش خان شد.
درویش خان در سن ۱۱ سالگی به دسته موزیک دارالفنون راه یافت ابتدا به فراگیری طبل کوچک و سپس به نواختن شیپور پرداخت؛ بعدها به خط نت نیز آشنایی یافت. پس از آن به عضویت دسته مخصوص عزیز السلطان درآمد و به طبالی مشغول شد.

... مشاهده بیشتر ...
هنرمندان مرتبط
شاهین شهبازی
شاهین شهبازی
8 دنبال کننده
سیاوش ناظری
سیاوش ناظری
20 دنبال کننده
عماد رام
عماد رام
34 دنبال کننده
بهزاد خدارحمی
بهزاد خدارحمی
4 دنبال کننده