غلامحسین درویش (درویش خان)

غلامحسین درویش (درویش خان)

77 دنبال کننده

بهروز مبصری در طالقان متولد شد. پدرش حاجی بشیر که مختصر سه تاری می نواخت، اهل روستای زیدشت طالقان بود که بین شهراسر و گلینک قرار دارد. حاجی بشیر او را درویش صدا می کرد که بعد ملقب به درویش خان شد.
درویش خان در سن ۱۱ سالگی به دسته موزیک دارالفنون راه یافت ابتدا به فراگیری طبل کوچک و سپس به نواختن شیپور پرداخت؛ بعدها به خط نت نیز آشنایی یافت. پس از آن به عضویت دسته مخصوص عزیز السلطان درآمد و به طبالی مشغول شد.

... مشاهده بیشتر ...
آهنگ‌های برتر
هنرمندان مرتبط
امیر مردانه
امیر مردانه
2 دنبال کننده
بهمن رجبی
بهمن رجبی
16 دنبال کننده
محسن شاهرودی
محسن شاهرودی
1 دنبال کننده
داریوش رفیعی
داریوش رفیعی
162 دنبال کننده