گلهای ناز ۱ - علی اکبر شیدا و غلامحسین درویش (درویش خان) و روح الله خالقی

گلهای ناز ۱

#عنوان
1
قطعه ی اگر مستم - علی اکبر شیدا و غلامحسین درویش (درویش خان) و روح الله خالقی
قطعه ی اگر مستم
02:46
2
قطعه ی نرگس مست - علی اکبر شیدا و غلامحسین درویش (درویش خان) و روح الله خالقی
قطعه ی نرگس مست
02:44
3
قطعه ی وعده کردی - علی اکبر شیدا و غلامحسین درویش (درویش خان) و روح الله خالقی
قطعه ی وعده کردی
03:41
4
قطعه ی یار نداریم - علی اکبر شیدا و غلامحسین درویش (درویش خان) و روح الله خالقی
قطعه ی یار نداریم
01:01
5
مقدمه ی زلف سرکجت - علی اکبر شیدا و غلامحسین درویش (درویش خان) و روح الله خالقی
مقدمه ی زلف سرکجت
01:22
6
ای زلف سرکجت - علی اکبر شیدا و غلامحسین درویش (درویش خان) و روح الله خالقی
ای زلف سرکجت
01:38
7
مقدمه ی ماهور - علی اکبر شیدا و غلامحسین درویش (درویش خان) و روح الله خالقی
مقدمه ی ماهور
01:10
8
گوشه چشمی به ما کن - علی اکبر شیدا و غلامحسین درویش (درویش خان) و روح الله خالقی
گوشه چشمی به ما کن
01:40
9
من ندانستم از اول - علی اکبر شیدا و غلامحسین درویش (درویش خان) و روح الله خالقی
من ندانستم از اول
03:47
10
قطعه ی ضربی ماهور - علی اکبر شیدا و غلامحسین درویش (درویش خان) و روح الله خالقی
قطعه ی ضربی ماهور
02:32
11
پیش درآمد ماهور - علی اکبر شیدا و غلامحسین درویش (درویش خان) و روح الله خالقی
پیش درآمد ماهور
01:35
12
والس در ماهور - علی اکبر شیدا و غلامحسین درویش (درویش خان) و روح الله خالقی
والس در ماهور
05:09
13
قطعه ی عشق تو جانا - علی اکبر شیدا و غلامحسین درویش (درویش خان) و روح الله خالقی
قطعه ی عشق تو جانا
06:06
14
قطعه ی گردش فروردین - علی اکبر شیدا و غلامحسین درویش (درویش خان) و روح الله خالقی
قطعه ی گردش فروردین
04:00
15
قطعه ای در ماهور - علی اکبر شیدا و غلامحسین درویش (درویش خان) و روح الله خالقی
قطعه ای در ماهور
01:58
16
قطعه ی دلربا - علی اکبر شیدا و غلامحسین درویش (درویش خان) و روح الله خالقی
قطعه ی دلربا
02:24
17
قطعه ی گل افشان - علی اکبر شیدا و غلامحسین درویش (درویش خان) و روح الله خالقی
قطعه ی گل افشان
01:47
18
قطعه ی شور انگیز - علی اکبر شیدا و غلامحسین درویش (درویش خان) و روح الله خالقی
قطعه ی شور انگیز
02:38
19
قطعه ی دلپذیر - علی اکبر شیدا و غلامحسین درویش (درویش خان) و روح الله خالقی
قطعه ی دلپذیر
02:55
20
مقدمه ی ز من نگارم - علی اکبر شیدا و غلامحسین درویش (درویش خان) و روح الله خالقی
مقدمه ی ز من نگارم
03:25
21
قطعه ی ز من نگارم - علی اکبر شیدا و غلامحسین درویش (درویش خان) و روح الله خالقی
قطعه ی ز من نگارم
03:21
22
قطعه ی رویای من - علی اکبر شیدا و غلامحسین درویش (درویش خان) و روح الله خالقی
قطعه ی رویای من
03:43
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام