رهاورد - فرامرز پایور و جلیل شهناز

رهاورد

#عنوان
1
سنتور تنها، سه گاه یتیم - فرامرز پایور و جلیل شهناز
سنتور تنها، سه گاه یتیم
08:38
2
تنبک تنها، ضرب های ایرانی - فرامرز پایور و جلیل شهناز
تنبک تنها، ضرب های ایرانی
06:41
3
تار تنها، بیات اصفهان - فرامرز پایور و جلیل شهناز
تار تنها، بیات اصفهان
13:54
4
آواز افشاری - فرامرز پایور و جلیل شهناز
آواز افشاری
06:51
5
پیش درآمد از درویش خان - فرامرز پایور و جلیل شهناز
پیش درآمد از درویش خان
20:10
6
رنگ از علی نقی وزیری - فرامرز پایور و جلیل شهناز
رنگ از علی نقی وزیری
02:16
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام