الهام (چهارگاه) - گنجینه هنر موسیقی ایران - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح

الهام (چهارگاه) - گنجینه هنر موسیقی ایران

#عنوان
1
پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک)
03:27
2
مقدمه (ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
مقدمه (ویلن)
01:39
3
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک)
09:48
4
درآمد، زابل (تار) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
درآمد، زابل (تار)
01:43
5
قطعه ی دو ضربی (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
قطعه ی دو ضربی (تار،ویلن،تنبک)
06:32
6
ادامه (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه (تار،ویلن)
01:07
7
زابل، حصار (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
زابل، حصار (تار،ویلن)
05:33
8
مخالف (تار) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
مخالف (تار)
01:08
9
چهارمضراب مخالف (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب مخالف (تار،ویلن،تنبک)
09:37
10
ادامه ی مخالف (ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه ی مخالف (ویلن)
01:10
11
مثنوی مخالف (ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
مثنوی مخالف (ویلن)
01:28
12
ادامه ی مخالف (تار) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه ی مخالف (تار)
01:31
13
مخالف، فرود (ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
مخالف، فرود (ویلن)
04:21
14
منصوری، چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
منصوری، چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک)
05:42
15
ادامه ی منصوری، فرود (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه ی منصوری، فرود (تار،ویلن)
04:27
© آوا خورشید
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام