سبک دکلمه

محبوب‌ترین هنرمندان
فرهاد مهراد
فرهاد مهراد
826 دنبال کننده
خسرو شکیبایی
خسرو شکیبایی
464 دنبال کننده
مریم حیدرزاده
مریم حیدرزاده
364 دنبال کننده
هوشنگ ابتهاج
هوشنگ ابتهاج
275 دنبال کننده
احمد شاملو
احمد شاملو
301 دنبال کننده
محمد جعفر محجوب
محمد جعفر محجوب
73 دنبال کننده
نیما بغدادی
نیما بغدادی
27 دنبال کننده
عباس هدایتی اصل
عباس هدایتی اصل
8 دنبال کننده
فریدون شهبازیان
فریدون شهبازیان
57 دنبال کننده
اصغر فردی
اصغر فردی
13 دنبال کننده