سبک دکلمه

محبوب‌ترین هنرمندان
فرهاد مهراد
فرهاد مهراد
711 دنبال کننده
خسرو شکیبایی
خسرو شکیبایی
396 دنبال کننده
هوشنگ ابتهاج
هوشنگ ابتهاج
203 دنبال کننده
احمد شاملو
احمد شاملو
235 دنبال کننده
فریدون شهبازیان
فریدون شهبازیان
40 دنبال کننده
نیما بغدادی
نیما بغدادی
21 دنبال کننده
عباس هدایتی اصل
عباس هدایتی اصل
6 دنبال کننده
آیدا شاملو
آیدا شاملو
61 دنبال کننده
اصغر فردی
اصغر فردی
12 دنبال کننده
محمد جعفر محجوب
محمد جعفر محجوب
44 دنبال کننده