سبک دکلمه

محبوب‌ترین هنرمندان
فرهاد مهراد
فرهاد مهراد
889 دنبال کننده
خسرو شکیبایی
خسرو شکیبایی
512 دنبال کننده
مریم حیدرزاده
مریم حیدرزاده
380 دنبال کننده
نیما بغدادی
نیما بغدادی
34 دنبال کننده
عباس هدایتی اصل
عباس هدایتی اصل
8 دنبال کننده
احمد شاملو
احمد شاملو
333 دنبال کننده
فریدون شهبازیان
فریدون شهبازیان
71 دنبال کننده
هوشنگ ابتهاج
هوشنگ ابتهاج
300 دنبال کننده
آیدا شاملو
آیدا شاملو
76 دنبال کننده
عبدالوهاب شهیدی
عبدالوهاب شهیدی
86 دنبال کننده