صد قدح نوش (لوح سوم) - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل

صد قدح نوش (لوح سوم)

#عنوان
1
دیدار تو - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
دیدار تو
02:40
2
سخن دوست - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
سخن دوست
03:20
3
دل سودایی - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
دل سودایی
04:20
4
نگار سرمست - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
نگار سرمست
03:10
5
آرامگه یار - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
آرامگه یار
03:01
6
یار مهر گسل - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
یار مهر گسل
03:53
7
انتظار عیادت - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
انتظار عیادت
03:17
8
سلسله ی موی دوست - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
سلسله ی موی دوست
04:06
9
عاشق و صابر - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
عاشق و صابر
03:15
10
از من چرا رنجیده ای - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
از من چرا رنجیده ای
02:36
11
بر سر گنج - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
بر سر گنج
04:18
12
شب عاشقان بیدل - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
شب عاشقان بیدل
04:04
13
من ندانستم از اول - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
من ندانستم از اول
04:18
14
ما را که تو منظوری - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
ما را که تو منظوری
03:47
15
نفس باد سحر - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
نفس باد سحر
02:00
16
یوسف دل - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
یوسف دل
03:08
17
نادیدن ما - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
نادیدن ما
03:45
18
یار از دست رفت - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
یار از دست رفت
02:22
19
بند تو - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
بند تو
05:00
20
بی وفایی - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
بی وفایی
02:45
© نیما بغدادی
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام