سهیل محمودی

سهیل محمودی

3 دنبال کنندهدکلمه
آهنگ‌های برتر
1
دل من سیاس ولی آبی رو خیلی دوست دارم... - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد
دل من سیاس ولی آبی رو خیلی دوست دارم...
02:35
2
آسمانم را گرفتی سایبانم را مگیر... - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد
آسمانم را گرفتی سایبانم را مگیر...
02:17
3
آن سوی خاک خانه ی ما بود پیش از این... - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد
آن سوی خاک خانه ی ما بود پیش از این...
02:41
5
تمام شب نگاه من به در تا ساعت هفت... - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد
تمام شب نگاه من به در تا ساعت هفت...
02:37
6
در این زمانه که یک دل درست پیمان نیست... - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد
در این زمانه که یک دل درست پیمان نیست...
02:13
7
تو شهر خاطره ای طاقت سفر ز تو کو... - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد
تو شهر خاطره ای طاقت سفر ز تو کو...
02:56
8
عاقبت یک لحظه هم با دل مدارا می کنم... - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد
عاقبت یک لحظه هم با دل مدارا می کنم...
02:33
9
سکوت می کنم و عشق در دلم جاری ست... - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد
سکوت می کنم و عشق در دلم جاری ست...
01:33
10
آشفته و ویرانه ام آبادی ام با توست... - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد
آشفته و ویرانه ام آبادی ام با توست...
01:49
هنرمندان مرتبط
ابراهیم منصفی
ابراهیم منصفی
43 دنبال کننده
امیر فراز
امیر فراز
2 دنبال کننده
صدف دستمال چی
صدف دستمال چی
8 دنبال کننده