سهیل محمودی

سهیل محمودی

6 دنبال کنندهدکلمه
آهنگ‌های برتر
1
آشفته و ویرانه ام آبادی ام با توست... - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد
آشفته و ویرانه ام آبادی ام با توست...
01:49
2
دل من سیاس ولی آبی رو خیلی دوست دارم... - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد
دل من سیاس ولی آبی رو خیلی دوست دارم...
02:35
3
آسمانم را گرفتی سایبانم را مگیر... - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد
آسمانم را گرفتی سایبانم را مگیر...
02:17
4
آن سوی خاک خانه ی ما بود پیش از این... - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد
آن سوی خاک خانه ی ما بود پیش از این...
02:41
5
تو شهر خاطره ای طاقت سفر ز تو کو... - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد
تو شهر خاطره ای طاقت سفر ز تو کو...
02:56
6
عاقبت یک لحظه هم با دل مدارا می کنم... - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد
عاقبت یک لحظه هم با دل مدارا می کنم...
02:33
7
سکوت می کنم و عشق در دلم جاری ست... - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد
سکوت می کنم و عشق در دلم جاری ست...
01:33
8
تمام شب نگاه من به در تا ساعت هفت... - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد
تمام شب نگاه من به در تا ساعت هفت...
02:37
10
در این زمانه که یک دل درست پیمان نیست... - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد
در این زمانه که یک دل درست پیمان نیست...
02:13
هنرمندان مرتبط
هوشنگ ابتهاج
هوشنگ ابتهاج
277 دنبال کننده
ژاله صادقیان
ژاله صادقیان
44 دنبال کننده
حسن حاجی قاسمی
حسن حاجی قاسمی
6 دنبال کننده
نوشین طافی
نوشین طافی
18 دنبال کننده