دوست دارم خنده هایت را - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد

دوست دارم خنده هایت را

#عنوان
1
دل من سیاس ولی آبی رو خیلی دوست دارم... - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد
دل من سیاس ولی آبی رو خیلی دوست دارم...
02:35
2
آسمانم را گرفتی سایبانم را مگیر... - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد
آسمانم را گرفتی سایبانم را مگیر...
02:17
3
آن سوی خاک خانه ی ما بود پیش از این... - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد
آن سوی خاک خانه ی ما بود پیش از این...
02:41
4
تو شهر خاطره ای طاقت سفر ز تو کو... - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد
تو شهر خاطره ای طاقت سفر ز تو کو...
02:56
5
عاقبت یک لحظه هم با دل مدارا می کنم... - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد
عاقبت یک لحظه هم با دل مدارا می کنم...
02:33
6
سکوت می کنم و عشق در دلم جاری ست... - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد
سکوت می کنم و عشق در دلم جاری ست...
01:33
7
دوست دارم خنده هایت را... - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد
دوست دارم خنده هایت را...
03:20
8
تمام شب نگاه من به در تا ساعت هفت... - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد
تمام شب نگاه من به در تا ساعت هفت...
02:37
9
در این زمانه که یک دل درست پیمان نیست... - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد
در این زمانه که یک دل درست پیمان نیست...
02:13
10
آشفته و ویرانه ام آبادی ام با توست... - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد
آشفته و ویرانه ام آبادی ام با توست...
01:49
11
یک نفر آمده تا باز کند پنجره ها را... - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد
یک نفر آمده تا باز کند پنجره ها را...
02:19
12
ماییم و پرسه های شبانه همین و بس... - سهیل محمودی و ابوالفضل صادقی نژاد
ماییم و پرسه های شبانه همین و بس...
03:09
© ایران گام
4.5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام