چهل رباعی تا خرقان - امیرحسین الهیاری
3.6 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)

چهل رباعی تا خرقان

کلاسیک، دکلمهآذر 139610 آهنگ (42:51)
#عنوان
1
رباعی 1 تا 5 (من.انگار) - امیرحسین الهیاری
رباعی 1 تا 5 (من.انگار)
06:12
2
رباعی 6 تا 8 (ما.ما) - امیرحسین الهیاری
رباعی 6 تا 8 (ما.ما)
03:13
3
رباعی 9 تا 12(هیبت تو.کج می رود) - امیرحسین الهیاری
رباعی 9 تا 12(هیبت تو.کج می رود)
03:34
4
رباعی 13 تا 15(پروانه.یاری) - امیرحسین الهیاری
رباعی 13 تا 15(پروانه.یاری)
02:30
5
رباعی 16 تا 20 (نی بار غمت.پیش تو) - امیرحسین الهیاری
رباعی 16 تا 20 (نی بار غمت.پیش تو)
04:46
6
رباعی 21 تا 25 (این آمد.در گردنه ی) - امیرحسین الهیاری
رباعی 21 تا 25 (این آمد.در گردنه ی)
05:12
7
رباعی 26 تا 29 (باران.سرتاسر) - امیرحسین الهیاری
رباعی 26 تا 29 (باران.سرتاسر)
03:48
8
رباعی 30 تا 33 (اینان.ماه) - امیرحسین الهیاری
رباعی 30 تا 33 (اینان.ماه)
03:50
9
رباعی 34 تا 39 (عیسی.گبر) - امیرحسین الهیاری
رباعی 34 تا 39 (عیسی.گبر)
06:59
10
رباعی 40 (آتش به شور) - امیرحسین الهیاری
رباعی 40 (آتش به شور)
02:47
© نشر و پخش جوان
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.


تمامی حقوق این سایت برای شرکت نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©