صد قدح نوش(لوح اول) - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل

صد قدح نوش(لوح اول)

#عنوان
1
اول دفتر به نام ایزد دانا - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
اول دفتر به نام ایزد دانا
02:31
2
محبوب سیم اندام سنگین دل - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
محبوب سیم اندام سنگین دل
04:38
3
ما نیز هم بد نیستیم - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
ما نیز هم بد نیستیم
05:41
4
حکایت پیش جانان - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
حکایت پیش جانان
03:45
5
چشمان ترک ماست - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
چشمان ترک ماست
04:01
6
دو دوست - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
دو دوست
03:42
7
قطره باران بهاری - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
قطره باران بهاری
04:02
8
هوس صحرا - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
هوس صحرا
02:26
9
چشم من و پروین - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
چشم من و پروین
03:39
10
جمال طلعت - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
جمال طلعت
03:50
11
سل المصانع - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
سل المصانع
03:36
12
وقت بهار - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
وقت بهار
03:38
13
باد نوبهاری - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
باد نوبهاری
04:46
14
بوی وصال دوستان - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
بوی وصال دوستان
03:32
15
ماه دوهفته - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
ماه دوهفته
05:37
16
بار فراق دوستان - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
بار فراق دوستان
04:14
17
سرو بوستانی - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
سرو بوستانی
02:05
18
نمی شوی فراموش - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
نمی شوی فراموش
03:23
19
خاکهای شیراز - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
خاکهای شیراز
02:15
20
شاهد شکر - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
شاهد شکر
02:54
© نیما بغدادی
4.55 از 5 (از مجموع 11 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام