صد قدح نوش (لوح پنجم) - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل

صد قدح نوش (لوح پنجم)

#عنوان
1
خمار مستی - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
خمار مستی
04:06
2
دلداده - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
دلداده
04:12
3
تا چند - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
تا چند
03:00
4
غم نگار - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
غم نگار
02:35
5
چشمت خوش است - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
چشمت خوش است
03:52
6
زاندازه بیرون تشنه ام - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
زاندازه بیرون تشنه ام
05:02
7
سیب درخت قامتش - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
سیب درخت قامتش
03:40
8
هزار جانم - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
هزار جانم
04:01
9
پری نماند و بالی - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
پری نماند و بالی
04:10
10
صفت مشتاقی - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
صفت مشتاقی
03:05
11
روا مدار خراب - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
روا مدار خراب
03:32
12
حرکات دلفریب - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
حرکات دلفریب
03:22
13
عهد مودت - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
عهد مودت
03:05
14
رفیق مهربان - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
رفیق مهربان
03:22
15
خوش میروی به تنها - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
خوش میروی به تنها
04:04
16
ای دوست - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
ای دوست
03:51
17
بانگ عندلیبان - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
بانگ عندلیبان
03:37
18
نفس نیازمندان - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
نفس نیازمندان
03:10
19
رحمت بر تنت - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
رحمت بر تنت
03:36
20
صحبت یاران همدم - نیما بغدادی و عباس هدایتی اصل
صحبت یاران همدم
03:40
© نیما بغدادی
5 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام