سبز و سفیدو خط خطی - فرهاد مهراد

سبز و سفیدو خط خطی

#عنوان
1
یه جو شانس - فرهاد مهراد
یه جو شانس
03:48
2
مرد تنها - فرهاد مهراد
مرد تنها
03:06
3
خسته - فرهاد مهراد
خسته
04:38
4
اسیر شب - فرهاد مهراد
اسیر شب
04:49
5
شبانه 1 - فرهاد مهراد
شبانه 1
05:28
6
گفتگو - فرهاد مهراد
گفتگو
02:45
7
جمعه - فرهاد مهراد
جمعه
04:34
8
آیینه - فرهاد مهراد
آیینه
04:45
9
گنجشگک اشی مشی - فرهاد مهراد
گنجشگک اشی مشی
04:43
10
گفتگو - فرهاد مهراد
گفتگو
01:19
11
کودکانه - فرهاد مهراد
کودکانه
05:30
12
شبانه 2 (یه شب مهتاب) - فرهاد مهراد
شبانه 2 (یه شب مهتاب)
04:33
13
آوار - فرهاد مهراد
آوار
05:14
14
سقف - فرهاد مهراد
سقف
05:10
15
هفته خاکستری - فرهاد مهراد
هفته خاکستری
03:59
16
گفتگو - فرهاد مهراد
گفتگو
01:08
17
وحدت - فرهاد مهراد
وحدت
03:28
© خانه هنر نی داوود
4.6 از 5 (از مجموع 10 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام