کاشفان فروتن شوکران - احمد شاملو و فریدون شهبازیان

کاشفان فروتن شوکران

#عنوان
1
ترانه ی بزرگترین آرزو - احمد شاملو و فریدون شهبازیان
ترانه ی بزرگترین آرزو
پیشواز ایرانسل
04:07
2
سرود برای مرد روشن که به سایه رفت - احمد شاملو و فریدون شهبازیان
سرود برای مرد روشن که به سایه رفت
02:47
3
تو را دوست می دارم - احمد شاملو و فریدون شهبازیان
تو را دوست می دارم
پیشواز ایرانسل
01:36
4
تعویذ - احمد شاملو و فریدون شهبازیان
تعویذ
01:32
5
گفتی که باد مرده ست - احمد شاملو و فریدون شهبازیان
گفتی که باد مرده ست
03:48
6
محاق - احمد شاملو و فریدون شهبازیان
محاق
پیشواز ایرانسل
01:49
7
از این گونه مردن - احمد شاملو و فریدون شهبازیان
از این گونه مردن
01:36
8
باران - احمد شاملو و فریدون شهبازیان
باران
01:32
9
شبانه - احمد شاملو و فریدون شهبازیان
شبانه
02:23
10
واپسین تیر ترکش - احمد شاملو و فریدون شهبازیان
واپسین تیر ترکش
پیشواز ایرانسل
01:53
11
در این بن بست - احمد شاملو و فریدون شهبازیان
در این بن بست
02:29
12
پرتویی که می تابد کجاست - احمد شاملو و فریدون شهبازیان
پرتویی که می تابد کجاست
پیشواز ایرانسل
04:47
13
خاطره - احمد شاملو و فریدون شهبازیان
خاطره
پیشواز ایرانسل
01:51
14
شب بیداران - احمد شاملو و فریدون شهبازیان
شب بیداران
پیشواز ایرانسل
02:10
15
جخ امروز از مادر نزاده ام - احمد شاملو و فریدون شهبازیان
جخ امروز از مادر نزاده ام
03:04
16
ای کاش آب بودم - احمد شاملو و فریدون شهبازیان
ای کاش آب بودم
02:35
17
سرود ششم - احمد شاملو و فریدون شهبازیان
سرود ششم
02:32
18
آخر بازی - احمد شاملو و فریدون شهبازیان
آخر بازی
پیشواز ایرانسل
02:10
19
در آستانه - احمد شاملو و فریدون شهبازیان
در آستانه
07:38
© خانه هنر نی داوود
4.83 از 5 (از مجموع 6 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام