کاشفان فروتن شوکران 1 - احمد شاملو

کاشفان فروتن شوکران 1

#عنوان
1
از مرگ ... - احمد شاملو
از مرگ ...
04:18
2
کیفر - احمد شاملو
کیفر
03:38
3
از زخم قلب آبایی - احمد شاملو
از زخم قلب آبایی
03:40
4
مرگ وارطان - احمد شاملو
مرگ وارطان
02:03
5
عشق عمومی - احمد شاملو
عشق عمومی
03:20
6
ساعت اعدام - احمد شاملو
ساعت اعدام
01:21
7
از عموهایت - احمد شاملو
از عموهایت
02:43
8
مرثیه - احمد شاملو
مرثیه
04:09
9
خطا به تدفین - احمد شاملو
خطا به تدفین
02:06
10
با چشم ها ... - احمد شاملو
با چشم ها ...
04:38
11
شبانه - احمد شاملو
شبانه
01:33
12
شبانه 2 - احمد شاملو
شبانه 2
00:58
13
سرود ابراهیم در آتش - احمد شاملو
سرود ابراهیم در آتش
03:57
14
میلاد - احمد شاملو
میلاد
02:48
15
شکاف - احمد شاملو
شکاف
01:42
16
من مرگ را ... - احمد شاملو
من مرگ را ...
02:23
17
عاشقانه - احمد شاملو
عاشقانه
03:25
© خانه هنر نی داوود
5 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام