غریبانه - احمد شاملو

غریبانه

#عنوان
1
اگر که بیهده زیباست شب...شبانه - احمد شاملو
اگر که بیهده زیباست شب...شبانه
01:18
2
در نیست راه نیست...شبانه - احمد شاملو
در نیست راه نیست...شبانه
01:02
3
بر موجکوب پست...سرود آن که برفت و آن کس که بر جای ماند - احمد شاملو
بر موجکوب پست...سرود آن که برفت و آن کس که بر جای ماند
11:55
4
دیری ست تا سوز غریب مهاجم...غریبانه - احمد شاملو
دیری ست تا سوز غریب مهاجم...غریبانه
پیشواز ایرانسل
02:08
5
بر سفره ی سور ضیافت (پایان بخش نخست شعرخوانی) - احمد شاملو
بر سفره ی سور ضیافت (پایان بخش نخست شعرخوانی)
12:57
6
بدان زمان که شود تیره...نامه (آغاز بخش دوم شعرخوانی) - احمد شاملو
بدان زمان که شود تیره...نامه (آغاز بخش دوم شعرخوانی)
09:29
7
گفتند نمیخواهیم بمیریم...مرثیه - احمد شاملو
گفتند نمیخواهیم بمیریم...مرثیه
02:25
8
بادها ابر عبیر آمیرزا...پل الله وردی خان - احمد شاملو
بادها ابر عبیر آمیرزا...پل الله وردی خان
02:55
9
قناعت وار تکیه بود...سرود برای مرد روشن که به سایه رفت - احمد شاملو
قناعت وار تکیه بود...سرود برای مرد روشن که به سایه رفت
02:28
10
در آور خونین گرگ و میش...سرود ابراهیم در آتش - احمد شاملو
در آور خونین گرگ و میش...سرود ابراهیم در آتش
03:13
11
بر زمینه ی سربی صبح...ترانه ی تاریک - احمد شاملو
بر زمینه ی سربی صبح...ترانه ی تاریک
01:05
12
من کلام آخرین را...واپسین تیر ترکش - احمد شاملو
من کلام آخرین را...واپسین تیر ترکش
01:43
13
به چرک می نشیند خنده...تعویذ - احمد شاملو
به چرک می نشیند خنده...تعویذ
پیشواز ایرانسل
01:38
14
در اینجا چار زندان است...کیفر - احمد شاملو
در اینجا چار زندان است...کیفر
02:56
15
همچو بوتیمار خسته...کاج - احمد شاملو
همچو بوتیمار خسته...کاج
02:16
16
سنگ برای سنگرPostumus - احمد شاملو
سنگ برای سنگرPostumus
10:09
17
آن جا که عشق غزل نیست...در جدال آینه و تصویر (بخش 4) - احمد شاملو
آن جا که عشق غزل نیست...در جدال آینه و تصویر (بخش 4)
پیشواز ایرانسل
02:11
© آوا خورشید
5 از 5 (از مجموع 6 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام