یک متر و هفتاد صدم - سیمین بهبهانی و سیامک جهانگیری و مرتضی یاسوری

یک متر و هفتاد صدم

#عنوان
1
سنگواره - سیمین بهبهانی و سیامک جهانگیری و مرتضی یاسوری
سنگواره
05:39
2
مردی که یک پا ندارد - سیمین بهبهانی و سیامک جهانگیری و مرتضی یاسوری
مردی که یک پا ندارد
06:36
3
بشمار برگ های گلی را - سیمین بهبهانی و سیامک جهانگیری و مرتضی یاسوری
بشمار برگ های گلی را
05:09
4
مخوان - سیمین بهبهانی و سیامک جهانگیری و مرتضی یاسوری
مخوان
02:38
5
پسته - سیمین بهبهانی و سیامک جهانگیری و مرتضی یاسوری
پسته
06:44
6
دوباره می سازمت وطن - سیمین بهبهانی و سیامک جهانگیری و مرتضی یاسوری
دوباره می سازمت وطن
05:05
7
ببین به هیئت نیلوفر - سیمین بهبهانی و سیامک جهانگیری و مرتضی یاسوری
ببین به هیئت نیلوفر
03:18
8
نوشیدنی گرم یا سرد - سیمین بهبهانی و سیامک جهانگیری و مرتضی یاسوری
نوشیدنی گرم یا سرد
05:23
9
و نگاه کن - سیمین بهبهانی و سیامک جهانگیری و مرتضی یاسوری
و نگاه کن
01:52
10
تن کشیده زیر بال شب - سیمین بهبهانی و سیامک جهانگیری و مرتضی یاسوری
تن کشیده زیر بال شب
02:52
11
دلم گرفته ای دوست - سیمین بهبهانی و سیامک جهانگیری و مرتضی یاسوری
دلم گرفته ای دوست
02:45
12
قسم به انجیر و زیتون - سیمین بهبهانی و سیامک جهانگیری و مرتضی یاسوری
قسم به انجیر و زیتون
01:51
13
در طول راه - سیمین بهبهانی و سیامک جهانگیری و مرتضی یاسوری
در طول راه
03:25
14
در ناگزیر خاموشم - سیمین بهبهانی و سیامک جهانگیری و مرتضی یاسوری
در ناگزیر خاموشم
03:18
15
از عدم آمد که پر کند - سیمین بهبهانی و سیامک جهانگیری و مرتضی یاسوری
از عدم آمد که پر کند
05:29
16
یک متر و هفتاد صدم (با صدای سیمین بهبهانی) - سیمین بهبهانی و سیامک جهانگیری و مرتضی یاسوری
یک متر و هفتاد صدم (با صدای سیمین بهبهانی)
05:20
© نغمه حصار
5 از 5 (از مجموع 16 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام