شبگرد - کیان پورتراب

شبگرد

#عنوان
1
نمیشه کم - کیان پورتراب
نمیشه کم
04:05
2
امشب - کیان پورتراب
امشب
03:29
3
برد و باخت - کیان پورتراب
برد و باخت
03:25
4
گره باز شه - کیان پورتراب
گره باز شه
04:35
5
قول - کیان پورتراب
قول
04:30
6
بی حسم - کیان پورتراب
بی حسم
04:42
7
منو ببر - کیان پورتراب
منو ببر
03:54
8
سایه ها - کیان پورتراب
سایه ها
04:14
9
اتفاق - کیان پورتراب
اتفاق
04:19
10
یه خوابه نه بیشتر - کیان پورتراب
یه خوابه نه بیشتر
04:57
11
چرا - کیان پورتراب
چرا
03:40
12
پرواز - کیان پورتراب
پرواز
04:14
13
شهر خاموش - کیان پورتراب
شهر خاموش
03:44
14
شب صبح شه - کیان پورتراب
شب صبح شه
03:51
15
غریبه - کیان پورتراب
غریبه
04:01
5 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام