برای کامیون ها - ماکان اشگواری

برای کامیون ها

#عنوان
1
فرحزاد (طرف الف) - ماکان اشگواری
فرحزاد (طرف الف)
02:24
2
بهار دلکش (طرف ب) - ماکان اشگواری
بهار دلکش (طرف ب)
05:13
3
تهران (طرف الف) - ماکان اشگواری
تهران (طرف الف)
05:29
4
می رقصم (طرف ب) - ماکان اشگواری
می رقصم (طرف ب)
05:19
5
اصفهان (طرف الف) - ماکان اشگواری
اصفهان (طرف الف)
01:50
6
زنجیر (طرف ب) - ماکان اشگواری
زنجیر (طرف ب)
07:07
7
بوشهر (طرف الف) - ماکان اشگواری
بوشهر (طرف الف)
08:16
8
ترسم (طرف ب) - ماکان اشگواری
ترسم (طرف ب)
04:10
9
اهواز (طرف الف) - ماکان اشگواری
اهواز (طرف الف)
05:08
10
گریه (طرف ب) - ماکان اشگواری
گریه (طرف ب)
05:05
© ماکان اشگواری
4 از 5 (از مجموع 11 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام