دل ربا (راست پنج گاه) - گنجینه هنر موسیقی ایران - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح

دل ربا (راست پنج گاه) - گنجینه هنر موسیقی ایران

#عنوان
1
پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک)
01:49
2
درآمد (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
درآمد (تار،ویلن)
03:06
3
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک)
10:13
4
ادامه ی درآمد، نغمه (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه ی درآمد، نغمه (تار،ویلن)
08:10
5
ضربی زنگوله، فرود (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ضربی زنگوله، فرود (تار،ویلن،تنبک)
06:53
6
نی ریز (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
نی ریز (تار،ویلن)
04:17
7
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک)
05:39
8
پنج گاه، سپهر (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
پنج گاه، سپهر (تار،ویلن)
12:26
9
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک)
04:57
10
مبرقع، نفیر فرنگ، کمند و فرود (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
مبرقع، نفیر فرنگ، کمند و فرود (تار،ویلن)
01:41
11
قطعه ی سه ضربی، فرود (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
قطعه ی سه ضربی، فرود (تار،ویلن،تنبک)
01:46
© آوا خورشید
4.67 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام