چهارمضرابهای ویلن - همایون خرم

چهارمضرابهای ویلن

#عنوان
1
چهارمضراب ماهور - همایون خرم
چهارمضراب ماهور
05:16
2
چهارمضراب بیات اصفهان - همایون خرم
چهارمضراب بیات اصفهان
02:17
3
چهارمضراب چهارگاه - همایون خرم
چهارمضراب چهارگاه
06:54
4
چهارمضراب زابل چهارگاه - همایون خرم
چهارمضراب زابل چهارگاه
06:38
5
چهارمضراب همایون 1 - همایون خرم
چهارمضراب همایون 1
02:07
6
چهارمضراب بهیاد صبا - همایون خرم
چهارمضراب بهیاد صبا
01:11
7
چهارمضراب همایون 2 - همایون خرم
چهارمضراب همایون 2
01:50
8
چهارمضراب سهگاه	1 - همایون خرم
چهارمضراب سهگاه 1
02:39
9
چهارمضراب سهگاه	2 - همایون خرم
چهارمضراب سهگاه 2
05:36
10
چهارمضراب شور 1 - همایون خرم
چهارمضراب شور 1
03:14
11
چهارمضراب شور 2 - همایون خرم
چهارمضراب شور 2
03:44
12
چهارمضراب ابوعطا - همایون خرم
چهارمضراب ابوعطا
02:30
13
چهارمضراب افشاری - همایون خرم
چهارمضراب افشاری
03:38
14
چهارمضراب شور - همایون خرم
چهارمضراب شور
04:53
15
چهارمضراب بیات ترک - همایون خرم
چهارمضراب بیات ترک
02:50
16
چهارمضراب دشتی1 - همایون خرم
چهارمضراب دشتی1
03:00
17
چهارمضراب دشتی 2 - همایون خرم
چهارمضراب دشتی 2
04:56
18
چهارمضراب نوا - همایون خرم
چهارمضراب نوا
01:24
© چهارباغ بانگ
4.75 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام