نوای مهر 1 (ردیف نوازی در دَه مقام موسیقی ایران) - همایون خرم

نوای مهر 1 (ردیف نوازی در دَه مقام موسیقی ایران)

#عنوان
1
درآمد (دستگاه ماهور) - همایون خرم
درآمد (دستگاه ماهور)
02:45
2
قطعه جانفزا (دستگاه ماهور) - همایون خرم
قطعه جانفزا (دستگاه ماهور)
03:29
3
آواز با شعر (دستگاه ماهور) - همایون خرم
آواز با شعر (دستگاه ماهور)
01:02
4
چهار مضراب 1 (دستگاه ماهور) - همایون خرم
چهار مضراب 1 (دستگاه ماهور)
02:34
5
کرشمه (دستگاه ماهور) - همایون خرم
کرشمه (دستگاه ماهور)
01:28
6
قطعه شادمان (دستگاه ماهور) - همایون خرم
قطعه شادمان (دستگاه ماهور)
02:06
7
داد و طوسی (دستگاه ماهور) - همایون خرم
داد و طوسی (دستگاه ماهور)
03:42
8
چهار مضراب 2 (دستگاه ماهور) - همایون خرم
چهار مضراب 2 (دستگاه ماهور)
02:43
9
دلکش (دستگاه ماهور) - همایون خرم
دلکش (دستگاه ماهور)
01:56
10
چهار مضراب 3 (دستگاه ماهور) - همایون خرم
چهار مضراب 3 (دستگاه ماهور)
01:29
11
آواز (دستگاه ماهور) - همایون خرم
آواز (دستگاه ماهور)
02:09
12
فرود (دستگاه ماهور) - همایون خرم
فرود (دستگاه ماهور)
01:04
13
شکسته (دستگاه ماهور) - همایون خرم
شکسته (دستگاه ماهور)
00:40
14
چهار مضراب 4 (دستگاه ماهور) - همایون خرم
چهار مضراب 4 (دستگاه ماهور)
02:12
15
عراق (دستگاه ماهور) - همایون خرم
عراق (دستگاه ماهور)
00:57
16
نهیب (دستگاه ماهور) - همایون خرم
نهیب (دستگاه ماهور)
00:56
17
چهار مضراب 5 (دستگاه ماهور) - همایون خرم
چهار مضراب 5 (دستگاه ماهور)
02:45
18
راک هندی (دستگاه ماهور) - همایون خرم
راک هندی (دستگاه ماهور)
00:31
19
راک عبداله (دستگاه ماهور) - همایون خرم
راک عبداله (دستگاه ماهور)
00:26
20
چهار مضراب 6 (دستگاه ماهور) - همایون خرم
چهار مضراب 6 (دستگاه ماهور)
00:46
21
فرود به ماهور (دستگاه ماهور) - همایون خرم
فرود به ماهور (دستگاه ماهور)
01:58
22
رنگ (دستگاه ماهور) - همایون خرم
رنگ (دستگاه ماهور)
05:16
23
آهنگ عشق و دل (دستگاه ماهور) - همایون خرم
آهنگ عشق و دل (دستگاه ماهور)
04:06
24
سخنان استاد خرم در مورد انگیزه ضبط این اثر - همایون خرم
سخنان استاد خرم در مورد انگیزه ضبط این اثر
03:31
25
دکلمه شعر همراه با ویلن استاد خرم (دستگاه ماهور) - همایون خرم
دکلمه شعر همراه با ویلن استاد خرم (دستگاه ماهور)
06:07
© چهارباغ بانگ
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام