دل نشین (ماهور) - گنجینه هنر موسیقی ایران - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح

دل نشین (ماهور) - گنجینه هنر موسیقی ایران

#عنوان
1
پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک)
01:59
2
درآمد (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
درآمد (تار،ویلن)
03:50
3
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک)
07:46
4
درآمد، کرشمه، راک، فرود آوازی (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
درآمد، کرشمه، راک، فرود آوازی (تار،ویلن)
05:03
5
قطعه ی سه ضربی (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
قطعه ی سه ضربی (تار،ویلن)
05:47
6
کرشمه، حصار، فرود (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
کرشمه، حصار، فرود (تار،ویلن)
05:50
7
داد، گشایش (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
داد، گشایش (تار،ویلن)
02:38
8
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک)
08:36
9
دلکش (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
دلکش (تار،ویلن)
07:41
10
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک)
06:38
11
دلکش، مایه گردانی به شور، فرود به ماهور (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
دلکش، مایه گردانی به شور، فرود به ماهور (تار،ویلن)
04:26
© آوا خورشید
4.92 از 5 (از مجموع 13 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام