اشک (دشتی) - گنجینه هنر موسیقی ایران - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح

اشک (دشتی) - گنجینه هنر موسیقی ایران

#عنوان
1
پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک)
05:17
2
درآمد (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
درآمد (تار،ویلن)
06:24
3
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک)
14:21
4
اوج (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
اوج (تار،ویلن)
03:52
5
قطعه ی دو ضربی (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
قطعه ی دو ضربی (تار،ویلن،تنبک)
06:09
6
ادامه ی اوج، فرود (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه ی اوج، فرود (تار،ویلن)
02:29
7
تکرار پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
تکرار پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک)
02:28
8
عشاق (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
عشاق (تار،ویلن،تنبک)
08:41
9
قطعه ی ضربی (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
قطعه ی ضربی (تار،ویلن،تنبک)
03:58
10
تکرار پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
تکرار پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک)
02:14
© آوا خورشید
4.86 از 5 (از مجموع 7 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام