محبت (همایون) - گنجینه هنر موسیقی ایران - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح

محبت (همایون) - گنجینه هنر موسیقی ایران

#عنوان
1
پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک)
03:49
2
مقدمه (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
مقدمه (تار،ویلن)
04:15
3
قطعه سه ضربی (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
قطعه سه ضربی (تار،ویلن،تنبک)
05:11
4
چهارمضراب (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب (تار،ویلن)
01:17
5
مقدمه ی درآمد همایون (ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
مقدمه ی درآمد همایون (ویلن)
01:25
6
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک)
07:35
7
ادامه (ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه (ویلن)
05:51
8
چکاوک (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
چکاوک (تار،ویلن،تنبک)
02:08
9
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک)
08:01
10
اصفهان (ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
اصفهان (ویلن)
04:18
11
نی داوود (تار) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
نی داوود (تار)
02:45
12
قطعه سه ضربی بیداد (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
قطعه سه ضربی بیداد (تار،ویلن،تنبک)
05:44
13
نی داوود و بیداد (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
نی داوود و بیداد (تار،ویلن)
03:45
14
راز و نیاز، فرود (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
راز و نیاز، فرود (تار،ویلن،تنبک)
02:35
© آوا خورشید
5 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام