نوای مهر ۲ (آواز دشتی) - همایون خرم

نوای مهر ۲ (آواز دشتی)

#عنوان
1
مقدمه دشتی - همایون خرم
مقدمه دشتی
00:55
2
قطعه ضربی و آواز - همایون خرم
قطعه ضربی و آواز
02:14
3
قطعه یادها - همایون خرم
قطعه یادها
01:02
4
آواز با کلام - همایون خرم
آواز با کلام
03:03
5
قطعه کاروان عمر - همایون خرم
قطعه کاروان عمر
03:24
6
ادامه دشتی - همایون خرم
ادامه دشتی
01:14
7
چهارمضراب دشتی - همایون خرم
چهارمضراب دشتی
04:55
8
ادامه آواز - همایون خرم
ادامه آواز
02:06
9
دو بیتی (خدایا سینه ای ده آتش افروز) - همایون خرم
دو بیتی (خدایا سینه ای ده آتش افروز)
01:19
10
دل شوریده - همایون خرم
دل شوریده
01:42
11
مثنوی - همایون خرم
مثنوی
03:03
12
عشاق - همایون خرم
عشاق
00:50
13
چهارمضراب - همایون خرم
چهارمضراب
08:24
14
آواز با کلام (اشاره به شور) - همایون خرم
آواز با کلام (اشاره به شور)
04:48
15
قطعه ضربی فراز و فرود - همایون خرم
قطعه ضربی فراز و فرود
04:00
16
قصه ی آشنایی - همایون خرم
قصه ی آشنایی
04:39
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام