خزان (شور) - گنجینه هنر موسیقی ایران - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح

خزان (شور) - گنجینه هنر موسیقی ایران

#عنوان
1
پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک)
03:16
2
درآمد (تار) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
درآمد (تار)
01:50
3
درآمد (ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
درآمد (ویلن)
01:59
4
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک)
05:16
5
شهناز (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
شهناز (تار،ویلن)
05:18
6
قطعه ی دو ضربی (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
قطعه ی دو ضربی (تار،ویلن،تنبک)
03:11
7
قجر، فرود (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
قجر، فرود (تار،ویلن)
06:34
8
رضوی، فرود (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
رضوی، فرود (تار،ویلن)
10:43
9
تکرار پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
تکرار پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک)
04:42
© آوا خورشید
4.8 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام