شوق (سه گاه) - گنجینه هنر موسیقی ایران - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح

شوق (سه گاه) - گنجینه هنر موسیقی ایران

#عنوان
1
پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک)
05:24
2
درآمد، چهارمضراب - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
درآمد، چهارمضراب
08:31
3
درآمد - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
درآمد
00:49
4
ادامه ی درآمد - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه ی درآمد
01:50
5
دوبیتی - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
دوبیتی
01:18
6
ادامه - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه
02:25
7
قطعه ی ضربی - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
قطعه ی ضربی
05:50
8
هدی، پهلوی و فرود - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
هدی، پهلوی و فرود
03:29
9
قطعه ی دو ضربی، زابل - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
قطعه ی دو ضربی، زابل
04:36
10
بسته نگار - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
بسته نگار
01:28
11
زابل - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
زابل
02:07
12
ادامه ی زابل، فرود - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه ی زابل، فرود
01:50
13
چهارمضراب - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب
04:55
14
فرود - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
فرود
00:41
15
مخالف - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
مخالف
01:07
16
قطعه ی سه ضربی مخالف - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
قطعه ی سه ضربی مخالف
05:53
17
ادامه ی مخالف - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه ی مخالف
01:01
18
چهارمضراب مخالف - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب مخالف
04:05
19
ادامه ی مخالف، فرود - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه ی مخالف، فرود
02:19
© آوا خورشید
4.5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام