خلوت دل (اصفهان) - گنجینه هنر موسیقی ایران - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح

خلوت دل (اصفهان) - گنجینه هنر موسیقی ایران

#عنوان
1
پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک)
05:50
2
درآمد (تار) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
درآمد (تار)
01:29
3
درآمد (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
درآمد (تار،ویلن)
03:09
4
جامه دران (تار) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
جامه دران (تار)
01:08
5
ادامه (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه (تار،ویلن)
03:35
6
چهارمضراب اصفهان (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب اصفهان (تار،ویلن،تنبک)
07:05
7
ادامه ی درآمد (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه ی درآمد (تار،ویلن)
02:04
8
ادامه (تار) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه (تار)
02:05
9
قطعه ی سه ضربی (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
قطعه ی سه ضربی (تار،ویلن،تنبک)
03:32
10
بیات راجع (ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
بیات راجع (ویلن)
01:13
11
ادامه ی بیات راجع (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه ی بیات راجع (تار،ویلن)
02:17
12
قطعه ی سه ضربی (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
قطعه ی سه ضربی (تار،ویلن،تنبک)
05:43
13
ادامه ی بیات راجع (تار) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه ی بیات راجع (تار)
00:38
14
ادامه ی فرود (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه ی فرود (تار،ویلن)
04:21
15
عشاق (تار) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
عشاق (تار)
01:48
16
ادامه ی عشاق (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه ی عشاق (تار،ویلن)
01:14
17
چهارمضراب عشاق (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب عشاق (تار،ویلن،تنبک)
07:38
18
ادامه عشاق و فرود (تار) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه عشاق و فرود (تار)
02:19
19
مثنوی (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
مثنوی (تار،ویلن)
01:52
© آوا خورشید
4.8 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام