چهار مضراب (بداهه نوازی استاد جلیل شهناز) - جلیل شهناز

چهار مضراب (بداهه نوازی استاد جلیل شهناز)

#عنوان
1
چهار مضراب سه گاه 1 - جلیل شهناز
چهار مضراب سه گاه 1
03:27
2
چهار مضراب مخالف سه گاه - جلیل شهناز
چهار مضراب مخالف سه گاه
03:47
3
چهار مضراب اصفهان 1 - جلیل شهناز
چهار مضراب اصفهان 1
05:54
4
چهار مضراب بیات راجه - جلیل شهناز
چهار مضراب بیات راجه
03:56
5
چهار مضراب عشاق - جلیل شهناز
چهار مضراب عشاق
04:35
6
چهار مضراب همایون - جلیل شهناز
چهار مضراب همایون
05:20
7
چهار مضراب شور - جلیل شهناز
چهار مضراب شور
07:50
8
چهار مضراب دلپذیر - جلیل شهناز
چهار مضراب دلپذیر
03:29
9
چهار مضراب اصفهان 2 - جلیل شهناز
چهار مضراب اصفهان 2
05:05
10
چهار مضراب ابوعطا - جلیل شهناز
چهار مضراب ابوعطا
05:54
11
چهار مضراب سه گاه مویه - جلیل شهناز
چهار مضراب سه گاه مویه
03:51
12
چهار مضراب سه گاه 2 - جلیل شهناز
چهار مضراب سه گاه 2
03:12
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام