سکوت - ایرج بسطامی و جلیل شهناز

سکوت

#عنوان
1
تصنیف ای عاشقان - ایرج بسطامی و جلیل شهناز
تصنیف ای عاشقان
05:09
2
چهار مضراب تار - ایرج بسطامی و جلیل شهناز
چهار مضراب تار
02:27
3
تصنیف می جوانی - ایرج بسطامی و جلیل شهناز
تصنیف می جوانی
05:57
4
تکنوازی تار 1 - ایرج بسطامی و جلیل شهناز
تکنوازی تار 1
01:07
5
تصنیف سکوت گویا - ایرج بسطامی و جلیل شهناز
تصنیف سکوت گویا
05:54
6
تکنوازی تار 2 - ایرج بسطامی و جلیل شهناز
تکنوازی تار 2
02:30
7
تصنیف رقص نگاه - ایرج بسطامی و جلیل شهناز
تصنیف رقص نگاه
05:45
8
رنگ دشتی - ایرج بسطامی و جلیل شهناز
رنگ دشتی
01:35
9
مقدمه - ایرج بسطامی و جلیل شهناز
مقدمه
01:11
10
بی کلام - ایرج بسطامی و جلیل شهناز
بی کلام
03:43
11
تصنیف بخت همراه - ایرج بسطامی و جلیل شهناز
تصنیف بخت همراه
07:14
12
ساز و آوازی - ایرج بسطامی و جلیل شهناز
ساز و آوازی
06:01
13
تصنیف غم عشق - ایرج بسطامی و جلیل شهناز
تصنیف غم عشق
07:17
14
مست و خرامان - ایرج بسطامی و جلیل شهناز
مست و خرامان
05:23
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام