خزان و آرزو - ایرج بسطامی

خزان و آرزو

#عنوان
1
مقدمه و چهار مضراب بر اساس ساخته استاد جلیل شهناز (دشتی) - ایرج بسطامی
مقدمه و چهار مضراب بر اساس ساخته استاد جلیل شهناز (دشتی)
06:16
2
ساز و آواز 1 دشتی - ایرج بسطامی
ساز و آواز 1 دشتی
05:53
3
تصنیف درد عشق و انتظار و تصنیف سراب آرزو (دشتی) - ایرج بسطامی
تصنیف درد عشق و انتظار و تصنیف سراب آرزو (دشتی)
07:50
4
ساز و آواز 2 (اصفهان) - ایرج بسطامی
ساز و آواز 2 (اصفهان)
07:04
5
چهار مضراب (اصفهان) - ایرج بسطامی
چهار مضراب (اصفهان)
01:02
6
ادامه ی ساز و آواز (اصفهان) - ایرج بسطامی
ادامه ی ساز و آواز (اصفهان)
03:27
7
تصنیف به رهی دیدم برگ خزان (اصفهان) - ایرج بسطامی
تصنیف به رهی دیدم برگ خزان (اصفهان)
04:50
© نواگر
5 از 5 (از مجموع 7 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام