گلریزان (نوا) - گنجینه هنر موسیقی ایران - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح

گلریزان (نوا) - گنجینه هنر موسیقی ایران

#عنوان
1
پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) - باده پرست - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
پیش درآمد (تار،ویلن،تنبک) - باده پرست
02:53
2
مقدمه (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
مقدمه (تار،ویلن)
06:58
3
قطعه سه ضربی (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
قطعه سه ضربی (تار،ویلن،تنبک)
05:55
4
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک)
08:26
5
نیشابورک، فرود (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
نیشابورک، فرود (تار،ویلن)
07:53
6
رهاب و فرود (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
رهاب و فرود (تار،ویلن)
05:15
7
بیات راجع (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
بیات راجع (تار،ویلن)
04:49
8
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک)
05:20
9
عراق (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
عراق (تار،ویلن)
15:39
10
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
چهارمضراب (تار،ویلن،تنبک)
04:23
11
ادامه ی عراق، فرود (تار،ویلن) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
ادامه ی عراق، فرود (تار،ویلن)
02:58
12
تکرار پیش درآمد باده پرستا (تار،ویلن،تنبک) - جلیل شهناز و همایون خرم و امیر ناصر افتتاح
تکرار پیش درآمد باده پرستا (تار،ویلن،تنبک)
03:22
© آوا خورشید
4.8 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام