طره گیسو - فردین کریم خاوری

طره گیسو

#عنوان
1
نگارینا - فردین کریم خاوری
نگارینا
04:46
2
گیسو - فردین کریم خاوری
گیسو
02:42
3
دل هوس - فردین کریم خاوری
دل هوس
04:46
4
افسون - فردین کریم خاوری
افسون
02:44
5
بسته دام - فردین کریم خاوری
بسته دام
03:16
6
طره - فردین کریم خاوری
طره
04:12
7
از خون جوانان وطن - فردین کریم خاوری
از خون جوانان وطن
04:30
8
رحم ای خدای دادگر - فردین کریم خاوری
رحم ای خدای دادگر
04:12
9
گل پامچال - فردین کریم خاوری
گل پامچال
04:54
10
مهستان - فردین کریم خاوری
مهستان
03:24
11
یامولا - فردین کریم خاوری
یامولا
03:29
12
به شب وصلت - فردین کریم خاوری
به شب وصلت
02:23
13
مجنون - فردین کریم خاوری
مجنون
04:21
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 9 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام