نوای مهر 3 (ردیف نوازی در دَه مقام موسیقی ایران) - همایون خرم

نوای مهر 3 (ردیف نوازی در دَه مقام موسیقی ایران)

#عنوان
1
درآمد (دستگاه سه گاه) - همایون خرم
درآمد (دستگاه سه گاه)
02:08
2
قطعه آغاز (دستگاه سه گاه) - همایون خرم
قطعه آغاز (دستگاه سه گاه)
02:34
3
آواز با شعر (دستگاه سه گاه) - همایون خرم
آواز با شعر (دستگاه سه گاه)
01:57
4
چهار مضراب 1 (دستگاه سه گاه) - همایون خرم
چهار مضراب 1 (دستگاه سه گاه)
05:34
5
مثنوی سه گاه (دستگاه سه گاه) - همایون خرم
مثنوی سه گاه (دستگاه سه گاه)
01:59
6
حزین (دستگاه سه گاه) - همایون خرم
حزین (دستگاه سه گاه)
00:34
7
زابل (دستگاه سه گاه) - همایون خرم
زابل (دستگاه سه گاه)
00:23
8
ضربی در زابل (دستگاه سه گاه) - همایون خرم
ضربی در زابل (دستگاه سه گاه)
03:43
9
مخالف (دستگاه سه گاه) - همایون خرم
مخالف (دستگاه سه گاه)
پیشواز ایرانسل
01:49
10
چهار مضراب 2 (دستگاه سه گاه) - همایون خرم
چهار مضراب 2 (دستگاه سه گاه)
02:28
11
شعر با آواز (دستگاه سه گاه) - همایون خرم
شعر با آواز (دستگاه سه گاه)
02:54
12
قطعه بی پروا (دستگاه سه گاه) - همایون خرم
قطعه بی پروا (دستگاه سه گاه)
02:08
13
مغلوب (دستگاه سه گاه) - همایون خرم
مغلوب (دستگاه سه گاه)
00:41
14
فرود (دستگاه سه گاه) - همایون خرم
فرود (دستگاه سه گاه)
01:09
15
رنگ (دستگاه سه گاه) - همایون خرم
رنگ (دستگاه سه گاه)
00:46
16
آهنگ رسوای زمانه (دستگاه سه گاه) - همایون خرم
آهنگ رسوای زمانه (دستگاه سه گاه)
06:45
17
درآمد(دستگاه همایون) - همایون خرم
درآمد(دستگاه همایون)
01:43
18
قطعه دل آرا(دستگاه همایون) - همایون خرم
قطعه دل آرا(دستگاه همایون)
02:52
19
آواز با شعر(دستگاه همایون) - همایون خرم
آواز با شعر(دستگاه همایون)
01:47
20
چهار مضراب(دستگاه همایون) - همایون خرم
چهار مضراب(دستگاه همایون)
02:06
21
پیش چکاوک(دستگاه همایون) - همایون خرم
پیش چکاوک(دستگاه همایون)
01:50
22
چکاوک(دستگاه همایون) - همایون خرم
چکاوک(دستگاه همایون)
00:33
23
قطعه بیاد صبا(دستگاه همایون) - همایون خرم
قطعه بیاد صبا(دستگاه همایون)
01:10
24
آواز(دستگاه همایون) - همایون خرم
آواز(دستگاه همایون)
01:27
25
نی داوود(دستگاه همایون) - همایون خرم
نی داوود(دستگاه همایون)
00:37
26
بیداد(دستگاه همایون) - همایون خرم
بیداد(دستگاه همایون)
01:08
27
قطعه غمزه(دستگاه همایون) - همایون خرم
قطعه غمزه(دستگاه همایون)
01:50
28
آواز با شعر بحالت راجه(دستگاه همایون) - همایون خرم
آواز با شعر بحالت راجه(دستگاه همایون)
03:16
29
فرود 1(دستگاه همایون) - همایون خرم
فرود 1(دستگاه همایون)
01:37
30
شوشتری(دستگاه همایون) - همایون خرم
شوشتری(دستگاه همایون)
01:00
31
باز هم بیاد او(دستگاه همایون) - همایون خرم
باز هم بیاد او(دستگاه همایون)
02:47
32
فرود 2(دستگاه همایون) - همایون خرم
فرود 2(دستگاه همایون)
01:48
33
رنگ(دستگاه همایون) - همایون خرم
رنگ(دستگاه همایون)
01:46
34
آهنگ موج آتش (اشک من هویدا شد) - همایون خرم
آهنگ موج آتش (اشک من هویدا شد)
06:59
© چهارباغ بانگ
4.67 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام