نوای مهر 4 (ردیف نوازی در دَه مقام موسیقی ایران) - همایون خرم

نوای مهر 4 (ردیف نوازی در دَه مقام موسیقی ایران)

#عنوان
1
درآمد (آواز بیات ترک) - همایون خرم
درآمد (آواز بیات ترک)
00:42
2
قطعه مهربان، آواز با شعر 1 (آواز بیات ترک) - همایون خرم
قطعه مهربان، آواز با شعر 1 (آواز بیات ترک)
04:49
3
قطعه مهربان، آواز با شعر 2 (آواز بیات ترک) - همایون خرم
قطعه مهربان، آواز با شعر 2 (آواز بیات ترک)
00:59
4
چهار مضراب (آواز بیات ترک) - همایون خرم
چهار مضراب (آواز بیات ترک)
02:45
5
داد (آواز بیات ترک) - همایون خرم
داد (آواز بیات ترک)
00:28
6
قطعه چابک، جامه دران 1 (آواز بیات ترک) - همایون خرم
قطعه چابک، جامه دران 1 (آواز بیات ترک)
03:06
7
قطعه چابک، جامه دران 2 (آواز بیات ترک) - همایون خرم
قطعه چابک، جامه دران 2 (آواز بیات ترک)
01:09
8
قطعه آشفته، فیلی 1 (آواز بیات ترک) - همایون خرم
قطعه آشفته، فیلی 1 (آواز بیات ترک)
03:53
9
قطعه آشفته، فیلی 2 (آواز بیات ترک) - همایون خرم
قطعه آشفته، فیلی 2 (آواز بیات ترک)
00:25
10
ضربی آشفته (آواز بیات ترک) - همایون خرم
ضربی آشفته (آواز بیات ترک)
02:29
11
آواز با شعر (آواز بیات ترک) - همایون خرم
آواز با شعر (آواز بیات ترک)
00:46
12
قطعه بازگشت (آواز بیات ترک) - همایون خرم
قطعه بازگشت (آواز بیات ترک)
03:20
13
فرود (آواز بیات ترک) - همایون خرم
فرود (آواز بیات ترک)
01:31
14
رنگ (آواز بیات ترک) - همایون خرم
رنگ (آواز بیات ترک)
04:13
15
آهنگ کوی بلاکشان (آواز بیات ترک) - همایون خرم
آهنگ کوی بلاکشان (آواز بیات ترک)
04:54
16
درآمد (آواز دشتی) - همایون خرم
درآمد (آواز دشتی)
00:52
17
قطعه شرح دل، آواز با شعر (آواز دشتی) - همایون خرم
قطعه شرح دل، آواز با شعر (آواز دشتی)
08:45
18
چهار مضراب (آواز دشتی) - همایون خرم
چهار مضراب (آواز دشتی)
02:59
19
اوج - عشاق (آواز دشتی) - همایون خرم
اوج - عشاق (آواز دشتی)
01:19
20
آواز با شعر (آواز دشتی) - همایون خرم
آواز با شعر (آواز دشتی)
00:51
21
قطعه پرواز، چهار مضراب،اشاره به شور (آواز دشتی) - همایون خرم
قطعه پرواز، چهار مضراب،اشاره به شور (آواز دشتی)
03:29
22
فرود (آواز دشتی) - همایون خرم
فرود (آواز دشتی)
02:11
23
آهنگ سکوت شکسته (آواز دشتی) - همایون خرم
آهنگ سکوت شکسته (آواز دشتی)
05:17
© چهارباغ بانگ
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام