ردیف استاد ابوالحسن صبا - پویا سرایی

ردیف استاد ابوالحسن صبا

#عنوان
1
۱ - پویا سرایی
۱
01:46
2
۲ - پویا سرایی
۲
00:44
3
۳ - پویا سرایی
۳
01:20
4
۴ - پویا سرایی
۴
00:49
5
۵ - پویا سرایی
۵
00:51
6
۶ - پویا سرایی
۶
00:48
7
۷ - پویا سرایی
۷
01:03
8
۸ - پویا سرایی
۸
00:25
9
۹ - پویا سرایی
۹
00:45
10
۱۰ - پویا سرایی
۱۰
00:51
11
۱۱ - پویا سرایی
۱۱
01:14
12
۱۲ - پویا سرایی
۱۲
01:18
13
۱۳ - پویا سرایی
۱۳
00:35
14
۱۴ - پویا سرایی
۱۴
00:55
15
۱۵ - پویا سرایی
۱۵
00:37
16
۱۶ - پویا سرایی
۱۶
00:32
17
۱۷ - پویا سرایی
۱۷
00:21
18
۱۸ - پویا سرایی
۱۸
00:32
19
۱۹ - پویا سرایی
۱۹
01:09
20
۲۰ - پویا سرایی
۲۰
00:44
21
۲۱ - پویا سرایی
۲۱
00:26
22
۲۲ - پویا سرایی
۲۲
00:30
23
۲۳ - پویا سرایی
۲۳
00:59
4.57 از 5 (از مجموع 7 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام