نوای مهر 6 (ردیف نوازی در دَه مقام موسیقی ایران) - همایون خرم

نوای مهر 6 (ردیف نوازی در دَه مقام موسیقی ایران)

#عنوان
1
درآمد (آواز اصفهان) - همایون خرم
درآمد (آواز اصفهان)
00:45
2
قطعه مهر افزا (آواز اصفهان) - همایون خرم
قطعه مهر افزا (آواز اصفهان)
06:39
3
آواز با شعر (آواز اصفهان) - همایون خرم
آواز با شعر (آواز اصفهان)
00:48
4
چهار مضراب (آواز اصفهان) - همایون خرم
چهار مضراب (آواز اصفهان)
04:46
5
بیات راجه (آواز اصفهان) - همایون خرم
بیات راجه (آواز اصفهان)
01:11
6
قطعه مهرآسا (آواز اصفهان) - همایون خرم
قطعه مهرآسا (آواز اصفهان)
03:05
7
جامه دران (آواز اصفهان) - همایون خرم
جامه دران (آواز اصفهان)
00:42
8
عشاق (آواز اصفهان) - همایون خرم
عشاق (آواز اصفهان)
00:37
9
قطعه مهر انگیز (آواز اصفهان) - همایون خرم
قطعه مهر انگیز (آواز اصفهان)
01:24
10
آواز با شعر، فرود (آواز اصفهان) - همایون خرم
آواز با شعر، فرود (آواز اصفهان)
02:37
11
رنگ (آواز اصفهان) - همایون خرم
رنگ (آواز اصفهان)
02:18
12
آهنگ در بستر غم (آواز اصفهان) - همایون خرم
آهنگ در بستر غم (آواز اصفهان)
06:09
13
درآمد (بداهه نوازی در دستگاه چهارگاه) - همایون خرم
درآمد (بداهه نوازی در دستگاه چهارگاه)
01:32
14
چهار مضراب (بداهه نوازی در دستگاه چهارگاه) - همایون خرم
چهار مضراب (بداهه نوازی در دستگاه چهارگاه)
07:57
15
زابل (بداهه نوازی در دستگاه چهارگاه) - همایون خرم
زابل (بداهه نوازی در دستگاه چهارگاه)
01:54
16
چهار مضراب زابل (بداهه نوازی در دستگاه چهارگاه) - همایون خرم
چهار مضراب زابل (بداهه نوازی در دستگاه چهارگاه)
06:37
17
مخالف (بداهه نوازی در دستگاه چهارگاه) - همایون خرم
مخالف (بداهه نوازی در دستگاه چهارگاه)
02:58
18
چهار مضراب مخالف (بداهه نوازی در دستگاه چهارگاه) - همایون خرم
چهار مضراب مخالف (بداهه نوازی در دستگاه چهارگاه)
06:43
© چهارباغ بانگ
4 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام