نوای مهر 2 (ردیف نوازی در دَه مقام موسیقی ایران) - همایون خرم

نوای مهر 2 (ردیف نوازی در دَه مقام موسیقی ایران)

#عنوان
1
درآمد (دستگاه شور) - همایون خرم
درآمد (دستگاه شور)
00:54
2
قطعه بیدل (دستگاه شور) - همایون خرم
قطعه بیدل (دستگاه شور)
04:29
3
آواز با شعر (دستگاه شور) - همایون خرم
آواز با شعر (دستگاه شور)
03:48
4
چهار مضراب  (دستگاه شور) - همایون خرم
چهار مضراب (دستگاه شور)
03:56
5
کرشمه (دستگاه شور) - همایون خرم
کرشمه (دستگاه شور)
00:44
6
کرشمه بسط کرشمه (دستگاه شور) - همایون خرم
کرشمه بسط کرشمه (دستگاه شور)
02:54
7
سلمک (دستگاه شور) - همایون خرم
سلمک (دستگاه شور)
00:47
8
ضربی با حالت گریلی (دستگاه شور) - همایون خرم
ضربی با حالت گریلی (دستگاه شور)
02:44
9
شهناز (دستگاه شور) - همایون خرم
شهناز (دستگاه شور)
00:24
10
قرچه (دستگاه شور) - همایون خرم
قرچه (دستگاه شور)
01:04
11
رضوی و فرود به سلمک (دستگاه شور) - همایون خرم
رضوی و فرود به سلمک (دستگاه شور)
02:10
12
ملانازی (دستگاه شور) - همایون خرم
ملانازی (دستگاه شور)
00:40
13
آهنگ از آن شبی که برنگشتی (دستگاه شور) - همایون خرم
آهنگ از آن شبی که برنگشتی (دستگاه شور)
05:29
14
درآمد (آواز ابوعطا) - همایون خرم
درآمد (آواز ابوعطا)
00:53
15
قطعه آشنا (آواز ابوعطا) - همایون خرم
قطعه آشنا (آواز ابوعطا)
05:44
16
کرشمه (آواز ابوعطا) - همایون خرم
کرشمه (آواز ابوعطا)
00:57
17
آواز با شعر (آواز ابوعطا) - همایون خرم
آواز با شعر (آواز ابوعطا)
02:04
18
چهار مضراب (آواز ابوعطا) - همایون خرم
چهار مضراب (آواز ابوعطا)
03:18
19
رامکلی (آواز ابوعطا) - همایون خرم
رامکلی (آواز ابوعطا)
01:20
20
مجاز (آواز ابوعطا) - همایون خرم
مجاز (آواز ابوعطا)
00:44
21
قطعه دوری (آواز ابوعطا) - همایون خرم
قطعه دوری (آواز ابوعطا)
03:38
22
فرود (آواز ابوعطا) - همایون خرم
فرود (آواز ابوعطا)
00:43
23
رنگ (آواز ابوعطا) - همایون خرم
رنگ (آواز ابوعطا)
01:32
24
آهنگ وای از شب من (آواز ابوعطا) - همایون خرم
آهنگ وای از شب من (آواز ابوعطا)
05:42
© چهارباغ بانگ
4.5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام