20 قطعه برای تار - جلیل شهناز

20 قطعه برای تار

#عنوان
1
چهار مضراب ماهور 1 - جلیل شهناز
چهار مضراب ماهور 1
03:05
2
چهار مضراب عراق ماهور 1 - جلیل شهناز
چهار مضراب عراق ماهور 1
02:57
3
چهار مضراب عراق ماهور 2 - جلیل شهناز
چهار مضراب عراق ماهور 2
02:47
4
چهار مضراب عراق ماهور 3 - جلیل شهناز
چهار مضراب عراق ماهور 3
02:52
5
مرکب نوازی:مخالف به سه گاه و شور به دشتی و شور به سه گاه - جلیل شهناز
مرکب نوازی:مخالف به سه گاه و شور به دشتی و شور به سه گاه
04:02
6
چهار مضراب سه گاه 1 - جلیل شهناز
چهار مضراب سه گاه 1
04:23
7
چهار مضراب سه گاه 2 - جلیل شهناز
چهار مضراب سه گاه 2
02:27
8
درآمد و چهار مضراب مخالف - جلیل شهناز
درآمد و چهار مضراب مخالف
03:31
9
درآمد و چهار مضراب همایون - جلیل شهناز
درآمد و چهار مضراب همایون
02:45
10
چهار مضراب همایون - جلیل شهناز
چهار مضراب همایون
02:06
11
چهار مضراب دشتی - جلیل شهناز
چهار مضراب دشتی
02:05
12
درآمد و چهار مضراب اصفهان 1 - جلیل شهناز
درآمد و چهار مضراب اصفهان 1
01:55
13
درآمد و چهار مضراب اصفهان 2 - جلیل شهناز
درآمد و چهار مضراب اصفهان 2
03:11
14
مرکب نوازی:درآمد اصفهان به ماهور و راست پنجگاه - جلیل شهناز
مرکب نوازی:درآمد اصفهان به ماهور و راست پنجگاه
03:09
15
ضربی نغمه در مخالف سه گاه و فرود - جلیل شهناز
ضربی نغمه در مخالف سه گاه و فرود
01:34
16
چهار مضراب دشتی،تمبک:ناصر افتتاح - جلیل شهناز
چهار مضراب دشتی،تمبک:ناصر افتتاح
04:03
17
چهار مضراب ماهور 2 - جلیل شهناز
چهار مضراب ماهور 2
04:45
18
چهار مضراب شور - جلیل شهناز
چهار مضراب شور
03:25
19
چهار مضراب عراق افشاری - جلیل شهناز
چهار مضراب عراق افشاری
02:51
20
رِنگ افشاری - جلیل شهناز
رِنگ افشاری
01:26
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام