درین شب تار - صبا طبخی

درین شب تار

#عنوان
1
پیش درآمد بیات ترک - صبا طبخی
پیش درآمد بیات ترک
03:30
2
آواز بیات ترک - صبا طبخی
آواز بیات ترک
05:26
3
چهار مضراب بیات ترک به سه گاه - صبا طبخی
چهار مضراب بیات ترک به سه گاه
03:28
4
آواز سه گاه - صبا طبخی
آواز سه گاه
06:03
5
ضربی سه گاه - صبا طبخی
ضربی سه گاه
04:17
6
چهار مضراب مخالف سه گاه - صبا طبخی
چهار مضراب مخالف سه گاه
02:47
7
آواز مخالف سه گاه به درآمد سه گاه - صبا طبخی
آواز مخالف سه گاه به درآمد سه گاه
03:21
8
رنگ سه گاه - صبا طبخی
رنگ سه گاه
03:06
© خانه هنر نی داوود
5 از 5 (از مجموع 10 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام