تا نفس باقی ست - امیرعباس ستایشگر و مجتبی عسگری

تا نفس باقی ست

#عنوان
1
تا نفس باقی ست... - امیرعباس ستایشگر و مجتبی عسگری
تا نفس باقی ست...
05:08
2
آهسته (چهارمضراب دشتی - نوا) - امیرعباس ستایشگر و مجتبی عسگری
آهسته (چهارمضراب دشتی - نوا)
04:06
3
مقدمه نوا - امیرعباس ستایشگر و مجتبی عسگری
مقدمه نوا
03:11
4
هنوز (ساز و آواز نوا) - امیرعباس ستایشگر و مجتبی عسگری
هنوز (ساز و آواز نوا)
12:54
5
گهواره - امیرعباس ستایشگر و مجتبی عسگری
گهواره
06:22
6
افسوس - امیرعباس ستایشگر و مجتبی عسگری
افسوس
04:53
7
مقدمه کرد بیات - امیرعباس ستایشگر و مجتبی عسگری
مقدمه کرد بیات
03:13
8
به زندان جنون (ساز و آواز کرد بیات) - امیرعباس ستایشگر و مجتبی عسگری
به زندان جنون (ساز و آواز کرد بیات)
09:13
9
رنگ بهار، روی خزان - امیرعباس ستایشگر و مجتبی عسگری
رنگ بهار، روی خزان
04:32
© آوا خورشید
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام