با فراقت چند سازم - سپیده مشکی و مجتبی عسگری

با فراقت چند سازم

#عنوان
1
مقدمه چهارگاه - سپیده مشکی و مجتبی عسگری
مقدمه چهارگاه
04:55
2
ساز و آواز درآمد - سپیده مشکی و مجتبی عسگری
ساز و آواز درآمد
05:35
3
ساز و آواز نغمه - سپیده مشکی و مجتبی عسگری
ساز و آواز نغمه
02:32
4
چهارمضراب - سپیده مشکی و مجتبی عسگری
چهارمضراب
04:08
5
ساز و آواز زابل و مویه - سپیده مشکی و مجتبی عسگری
ساز و آواز زابل و مویه
04:59
6
ضربی حصار و ساز و آواز حصار - سپیده مشکی و مجتبی عسگری
ضربی حصار و ساز و آواز حصار
07:42
7
ساز و آواز مثنوی مخالف - سپیده مشکی و مجتبی عسگری
ساز و آواز مثنوی مخالف
11:48
8
تصنیف - سپیده مشکی و مجتبی عسگری
تصنیف
05:36
9
رنگ - سپیده مشکی و مجتبی عسگری
رنگ
01:05
© موسسه فرهنگی هنری پرده هنر موسیقی
4.8 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام