باغ پر برگی - جلال الدین ذوالفنون

باغ پر برگی

#عنوان
1
موالیان - جلال الدین ذوالفنون
موالیان
03:19
2
تصنیف موالیان - جلال الدین ذوالفنون
تصنیف موالیان
02:58
3
برگ خزان - جلال الدین ذوالفنون
برگ خزان
02:33
4
مرغ شب - جلال الدین ذوالفنون
مرغ شب
03:04
5
مازندرانی - جلال الدین ذوالفنون
مازندرانی
02:24
6
شوردشتی - جلال الدین ذوالفنون
شوردشتی
02:18
7
شهرآشوب، همایون - جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب، همایون
02:58
8
گل پامچال - جلال الدین ذوالفنون
گل پامچال
03:08
9
رنگ شلخو - جلال الدین ذوالفنون
رنگ شلخو
02:20
10
شهرآشوب - جلال الدین ذوالفنون
شهرآشوب
03:03
11
به من نخند - جلال الدین ذوالفنون
به من نخند
03:50
12
ماهور صغیر - جلال الدین ذوالفنون
ماهور صغیر
01:29
13
می زده شب - جلال الدین ذوالفنون
می زده شب
02:43
14
بند باز - جلال الدین ذوالفنون
بند باز
06:49
15
درآمد سه گاه و چهارمضراب - جلال الدین ذوالفنون
درآمد سه گاه و چهارمضراب
05:06
16
آزاده ام - جلال الدین ذوالفنون
آزاده ام
02:50
17
گل اومد بهار اومد - جلال الدین ذوالفنون
گل اومد بهار اومد
02:52
18
دل ای دل - جلال الدین ذوالفنون
دل ای دل
02:30
19
شمع و پروانه - جلال الدین ذوالفنون
شمع و پروانه
02:32
20
دو سه پیمانه - جلال الدین ذوالفنون
دو سه پیمانه
03:46
© حوزه هنری
5 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام