دانه های مروارید - جلال الدین ذوالفنون

دانه های مروارید

#عنوان
1
مقدمه و کرشمه - جلال الدین ذوالفنون
مقدمه و کرشمه
02:51
2
پیش درآمد از رضا محجوبی - جلال الدین ذوالفنون
پیش درآمد از رضا محجوبی
06:31
3
حاجیانی - جلال الدین ذوالفنون
حاجیانی
01:58
4
چهار مضراب - جلال الدین ذوالفنون
چهار مضراب
05:18
5
صدری - جلال الدین ذوالفنون
صدری
01:24
6
عراق - جلال الدین ذوالفنون
عراق
01:44
7
چهار مضراب عراق (پر مضراب) - جلال الدین ذوالفنون
چهار مضراب عراق (پر مضراب)
03:24
8
آواز قرایی - جلال الدین ذوالفنون
آواز قرایی
01:33
9
تغییر مقام به بیات ترک و کرشمه ترک - جلال الدین ذوالفنون
تغییر مقام به بیات ترک و کرشمه ترک
03:05
10
شکسته ترک - جلال الدین ذوالفنون
شکسته ترک
00:29
11
چهار مضراب شکسته و تغییر مقام به شور - جلال الدین ذوالفنون
چهار مضراب شکسته و تغییر مقام به شور
04:38
12
رضوی - جلال الدین ذوالفنون
رضوی
01:47
13
ترانه محلی در حجاز ابوعطا - جلال الدین ذوالفنون
ترانه محلی در حجاز ابوعطا
02:21
14
بسته نگار - جلال الدین ذوالفنون
بسته نگار
01:15
15
ضربی حجاز - جلال الدین ذوالفنون
ضربی حجاز
02:01
16
عشاق و چهار مضراب عشاق - جلال الدین ذوالفنون
عشاق و چهار مضراب عشاق
03:48
17
فرود به افشاری - جلال الدین ذوالفنون
فرود به افشاری
00:32
18
ترانه محلی کردی - جلال الدین ذوالفنون
ترانه محلی کردی
02:05
19
گفتار آقای ذوالفنون در مورد مضراب چپ و راست - جلال الدین ذوالفنون
گفتار آقای ذوالفنون در مورد مضراب چپ و راست
03:15
20
درآمد ماهور - جلال الدین ذوالفنون
درآمد ماهور
00:41
21
چهار مضراب ماهور از درویش خان - جلال الدین ذوالفنون
چهار مضراب ماهور از درویش خان
07:04
22
گفتار آقای صالح در مورد پدید آمدن اید اثر - جلال الدین ذوالفنون
گفتار آقای صالح در مورد پدید آمدن اید اثر
02:17
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام