18 تصنیف - جلال الدین ذوالفنون

18 تصنیف

#عنوان
1
من از روز ازل - جلال الدین ذوالفنون
من از روز ازل
03:50
2
شمع و پروانه - جلال الدین ذوالفنون
شمع و پروانه
03:52
3
ز من نگارم - جلال الدین ذوالفنون
ز من نگارم
02:07
4
اگر مشتم - جلال الدین ذوالفنون
اگر مشتم
02:34
5
ساقی نامه - جلال الدین ذوالفنون
ساقی نامه
02:59
6
هزار دستان - جلال الدین ذوالفنون
هزار دستان
04:09
7
افشاری - جلال الدین ذوالفنون
افشاری
03:43
8
آشفته - جلال الدین ذوالفنون
آشفته
04:18
9
خدا دل ای خدا دل - جلال الدین ذوالفنون
خدا دل ای خدا دل
06:57
10
ترانه محلی مازندران - جلال الدین ذوالفنون
ترانه محلی مازندران
02:38
11
کاروان دشتی - جلال الدین ذوالفنون
کاروان دشتی
06:29
12
محلی شیرازی - جلال الدین ذوالفنون
محلی شیرازی
01:53
13
ترانه دزفولی - جلال الدین ذوالفنون
ترانه دزفولی
01:45
14
شب مهتاب - جلال الدین ذوالفنون
شب مهتاب
03:04
15
بهار دلنشین - جلال الدین ذوالفنون
بهار دلنشین
02:31
16
دشتی: تار بشیر حامیان - جلال الدین ذوالفنون
دشتی: تار بشیر حامیان
02:26
17
بهار دلکش - جلال الدین ذوالفنون
بهار دلکش
02:16
18
موسم گل - جلال الدین ذوالفنون
موسم گل
01:42
© چهارباغ بانگ
4.57 از 5 (از مجموع 7 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام