دل آوا - جلال الدین ذوالفنون

دل آوا

#عنوان
1
پیش درآمد کرشمه - جلال الدین ذوالفنون
پیش درآمد کرشمه
07:17
2
چهارمضراب صدری - جلال الدین ذوالفنون
چهارمضراب صدری
05:41
3
قرای - جلال الدین ذوالفنون
قرای
04:25
4
مثنوی - جلال الدین ذوالفنون
مثنوی
02:00
5
تصنیف عنان دل - جلال الدین ذوالفنون
تصنیف عنان دل
03:33
6
چهارمضراب صبا - جلال الدین ذوالفنون
چهارمضراب صبا
04:43
7
دوبیتی سوار - جلال الدین ذوالفنون
دوبیتی سوار
11:08
8
محلی دزفولی - جلال الدین ذوالفنون
محلی دزفولی
04:20
9
رنگ از درویش خان - جلال الدین ذوالفنون
رنگ از درویش خان
02:37
© شرکت صوتی تصویری سروش
5 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام