مکتب سه تار نوازی ذوالفنون - چهار مضراب و قطعات - جلال الدین ذوالفنون

مکتب سه تار نوازی ذوالفنون - چهار مضراب و قطعات

#عنوان
1
عزال - جلال الدین ذوالفنون
عزال
01:18
2
پیش درآمد - جلال الدین ذوالفنون
پیش درآمد
04:07
3
دوضربی شور - جلال الدین ذوالفنون
دوضربی شور
02:35
4
گریلی شتی - جلال الدین ذوالفنون
گریلی شتی
03:13
5
مهربانی - جلال الدین ذوالفنون
مهربانی
01:46
6
چهار مضراب ابوعطا - جلال الدین ذوالفنون
چهار مضراب ابوعطا
01:54
7
هفت ضربی شور - جلال الدین ذوالفنون
هفت ضربی شور
02:23
8
پیش درآمد ابوعطا - جلال الدین ذوالفنون
پیش درآمد ابوعطا
03:16
9
تیمک - جلال الدین ذوالفنون
تیمک
02:50
10
گریلی - جلال الدین ذوالفنون
گریلی
04:20
11
محلی بختیاری - جلال الدین ذوالفنون
محلی بختیاری
04:35
12
سوگند سه گاه - جلال الدین ذوالفنون
سوگند سه گاه
04:23
13
ضربی مخالف - جلال الدین ذوالفنون
ضربی مخالف
02:04
14
ضربی سه گاه - جلال الدین ذوالفنون
ضربی سه گاه
03:06
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام