رقص مضراب - جلال الدین ذوالفنون

رقص مضراب

#عنوان
1
بیات ترک - جلال الدین ذوالفنون
بیات ترک
02:32
2
ابوعطا محلی مازندرانی - جلال الدین ذوالفنون
ابوعطا محلی مازندرانی
07:46
3
ضربی شوشتری - جلال الدین ذوالفنون
ضربی شوشتری
02:25
4
چهار مضراب شور 1 - جلال الدین ذوالفنون
چهار مضراب شور 1
02:42
5
چهار مضراب دشتی 1 - جلال الدین ذوالفنون
چهار مضراب دشتی 1
02:04
6
چهار مضراب دشتی 2 - جلال الدین ذوالفنون
چهار مضراب دشتی 2
02:21
7
چهار مضراب شور 2 - جلال الدین ذوالفنون
چهار مضراب شور 2
05:14
8
ضربی کرد بیات - جلال الدین ذوالفنون
ضربی کرد بیات
03:49
9
رنگ ماهور - جلال الدین ذوالفنون
رنگ ماهور
02:00
10
چهار مضراب زنگ شتر - جلال الدین ذوالفنون
چهار مضراب زنگ شتر
02:55
11
قطعه جنگ و صلح - جلال الدین ذوالفنون
قطعه جنگ و صلح
02:47
12
درآمد و چهار مضراب مخالف - جلال الدین ذوالفنون
درآمد و چهار مضراب مخالف
04:06
13
چهار مضراب سه گاه - جلال الدین ذوالفنون
چهار مضراب سه گاه
03:11
14
زرد ملیجه - جلال الدین ذوالفنون
زرد ملیجه
03:31
15
چهار مضراب ابوعطا 1 - جلال الدین ذوالفنون
چهار مضراب ابوعطا 1
01:42
16
بندباز ماهور - جلال الدین ذوالفنون
بندباز ماهور
07:31
17
چهار مضراب اصفهان - جلال الدین ذوالفنون
چهار مضراب اصفهان
03:07
18
چهار مضراب ابوعطا 2 - جلال الدین ذوالفنون
چهار مضراب ابوعطا 2
01:53
19
چهار مضراب شوشتری 1 - جلال الدین ذوالفنون
چهار مضراب شوشتری 1
02:36
20
چهار مضراب شوشتری 2 - جلال الدین ذوالفنون
چهار مضراب شوشتری 2
02:36
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام