30 قطعه چهار مضراب برای سنتور (لوح دوم) - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان

30 قطعه چهار مضراب برای سنتور (لوح دوم)

#عنوان
1
چهار مضراب چکاوک - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
چهار مضراب چکاوک
01:47
2
چهار مضراب بیداد - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
چهار مضراب بیداد
02:24
3
چهار مضراب اصفهان - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
چهار مضراب اصفهان
06:18
4
چهار مضراب راجع - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
چهار مضراب راجع
02:19
5
چهار مضراب عشاق (اصفهان) - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
چهار مضراب عشاق (اصفهان)
02:25
6
چهار مضراب چهارگاه - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
چهار مضراب چهارگاه
03:59
7
چهار مضراب زابل (چهارگاه) - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
چهار مضراب زابل (چهارگاه)
04:18
8
چهار مضراب مخالف (چهارگاه) - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
چهار مضراب مخالف (چهارگاه)
02:43
9
چهار مضراب ماهور - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
چهار مضراب ماهور
05:12
10
چهار مضراب شکسته (ماهور) - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
چهار مضراب شکسته (ماهور)
01:56
11
چهار مضراب دلکش - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
چهار مضراب دلکش
04:38
12
چهار مضراب عراق و راک - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
چهار مضراب عراق و راک
05:22
13
چهار مضراب نوا - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
چهار مضراب نوا
03:55
14
چهار مضراب نهفت - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
چهار مضراب نهفت
02:00
15
قطعه فر پرک (شور) - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
قطعه فر پرک (شور)
02:11
16
قطعه پرواز (چهارگاه) - فرامرز پایور و محمدرضا رستمیان
قطعه پرواز (چهارگاه)
02:44
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 4 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام