نوای دل - فرامرز پایور

نوای دل

#عنوان
1
چهارمضراب دشتی 1 - فرامرز پایور
چهارمضراب دشتی 1
04:39
2
چهارمضراب سه گاه - فرامرز پایور
چهارمضراب سه گاه
03:15
3
چهارمضراب مخالف سه گاه - فرامرز پایور
چهارمضراب مخالف سه گاه
پیشواز ایرانسل
03:17
4
چهارمضراب شور - فرامرز پایور
چهارمضراب شور
05:42
5
چهارمضراب ابوعطا 1 - فرامرز پایور
چهارمضراب ابوعطا 1
02:46
6
چهارمضراب دشتی 2 - فرامرز پایور
چهارمضراب دشتی 2
04:21
7
چهارمضراب زابل 1 - فرامرز پایور
چهارمضراب زابل 1
02:01
8
چهارمضراب بیداد - فرامرز پایور
چهارمضراب بیداد
01:06
9
چهارمضراب راجه - فرامرز پایور
چهارمضراب راجه
02:24
10
چهارمضراب دشتی 3 - فرامرز پایور
چهارمضراب دشتی 3
03:15
11
چهارمضراب ابوعطا 2 - فرامرز پایور
چهارمضراب ابوعطا 2
02:50
12
چهارمضراب دشتی 4 - فرامرز پایور
چهارمضراب دشتی 4
05:46
13
چهارمضراب چهارگاه - فرامرز پایور
چهارمضراب چهارگاه
04:33
14
چهارمضراب زابل 2 - فرامرز پایور
چهارمضراب زابل 2
06:16
15
آواز ابوعطا - فرامرز پایور
آواز ابوعطا
04:52
16
چهارمضراب ابوعطا - فرامرز پایور
چهارمضراب ابوعطا
06:51
17
تصنیف نوای دل (آواز: فرامرز پایور) - فرامرز پایور
تصنیف نوای دل (آواز: فرامرز پایور)
06:55
© چهارباغ بانگ
5 از 5 (از مجموع 3 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام